Články, krst

Sviatosť krstu – význam a účinky

krst

Krst je prvá sviatosť, v ktorej Pán Boh očisťuje dušu krsteného od dedičného hriechu a posväcuje ju.

Krstom zverujete svoje dieťa do Božej starostlivosti a ochrany, získava vyšší, Boží život. Krstu sa preto hovorí znovuzrodenie z vody a z Ducha Svätého.
Cieľom krstu je zmyť z človeka všetko to, čo by mohlo zakrývať jeho pravé ja, aby mohol kráčať vlastnou cestou.

Krst je nevyhnutne potrebný na spásu,  je vstupom do kresťanského života.

Pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom.

Pomazanie svätou krizmou – voňavým olejom znamená dar Ducha Svätého daný pokrstenému. 

Sviečka zapálená od veľkonočnej sviece  znamená, že Kristus pokrsteného osvietil. Svieca vyjadruje Ježiša Krista, ktorý je svetlom sveta.

Pokrstený dostane pri krste biele rúcho (košieľka na krst). Biele rúcho symbolicky vyjadruje, že pokrstený si obliekol Krista. Biela farba symbolizuje svetlo,čistotu a dokonalosť. V kresťanskej symbolike vyjadruje duchovnú hĺbku a nevinnosť.

Čo krst znamená v živote vášho dieťaťa?

Aj pokrstený človek, i vaše dieťa, zažije vo svojom živote ťažké chvíle, starosti, úzkosti, hriech, chorobu a smrť, ako každý iný. Ale pokrstený na to nikdy nie je sám. Kresťan vie, že je s ním Božia ruka, ktorá ho povedie. Bude môcť povedať na konci života ako mnoho veriacich pred ním: „Zažil som v živote mnoho zlého. Snáď by som to ani nevydržal, keby som nemal pevnú vieru, keby mi viera a modlitba nedodávali silu.“

V katechizme by ste sa dočítali aj o inom účinku krstu: že zmýva dedičný hriech. S týmto dedičným hriechom sa rodí každý. Nejde tu o žiadny osobný hriech dieťaťa. Podľa biblického obrazu o prvotnom hriechu človeka sa tým chce povedať, že vaše dieťa sa narodilo do hriešneho ľudstva. Že i ono bude mať v sebe sklon, pokušenie konať zlé veci (zlo). Že s tým pokušením bude musieť tuho bojovať. A krstné obmytie je práve znamením, že Kristus nad zlým pokušením, ba i nad smrťou zvíťazil, a my, keď sa ho budeme držať, zvíťazíme s ním. Neznamená to, že pokrstené dieťa nikdy nezhreší.

K tomu dostáva pokrstené dieťa posväcujúcu milosť:

–       ktorá ho pomocou božských cností (teologálnych) robí schopným veriť v Boha, dúfať v neho a milovať ho;
–       ktorá mu pomocou darov Ducha Svätého umožňuje žiť a konať pod vplyvom Ducha Svätého;
–       ktorá mu pomocou morálnych cností (prirodzených, ľudských) umožňuje rásť v dobrom.

Novým narodením v krste sa dieťa stáva členom Kristovej cirkvi, bude žiť v Kristovi. Taktiež sa stáva novým stvorením, prijíma Božie synovstvo. Okrem toho získava nezrušiteľné znamenie – krst je neopakovateľná sviatosť a trvalé začlenenie do cirkvi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *