Články

Konfirmácia

lutherova_ruza

 

 

 

Konfirmácia – čo je to konfirmácia

Konfirmácia je v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania prijatie pokrstených ako dospelých členov cirkvi. Je potvrdením krstnej zmluvy na základe osobného a verejného vyznania viery.

Pri konfirmácii konfirmovaný osobne vyznáva vieru v Pána Boha, sľubuje vernosť Bohu i spoločenstvu Evanjelickej cirkvi.

S konfirmáciou začal na území Slovenska farár Matej Marth.  Konala sa v roku 1747 v bratislavskom nemeckom kostole

Konfirmácia sa vykonáva spravidla v siedmom ročníku základnej školy. Ku konfirmácii môže pristúpiť aj dospelý človek, ktorý absolvoval konfirmačnú prípravu.

Pri konfirmácii pokrstený po prvý krát pristúpi k spovedi a Večeri Pánovej. Stáva sa tak dospelým členom cirkvi. Môže sa tak pravidelne zúčastňovať na večeri Pánovej, byť krstným rodičom a po dovŕšení 18. roku života svedkom pri sobáši a má volebné právo.

Konfirmáciou preberá konfirmovaný zodpovednosť za svoju vieru.